Gerontodomaćice pružaju potpunu pomoć i brigu u vođenju i održavanju domaćinstva. Održavanje higijene domaćinstva, pranje i peglanje veša, nabavka lekova, namirnica, plaćanje računa.

Održavanje higijene domaćinstva, pranje i peglanje veša, nabavka lekova, namirnica, plaćanje računa.

Usluge održavanja domaćinstva su one koje mogu pomoći starijim osobama da se nose sa potrebama za unutrašnjim i spoljnim popravkama, poboljšanjima i adaptacijama. Naša agencija nudi pomoć pri popravkama, adaptacijama i poboljšanjima starijim ljudima – posebno onima koji su vlasnici kuća ili privatni stanari sa niskim primanjima. Starijim osobama sa invaliditetom ponekad je potrebna i pomoć u održavanju vrta ili obavljanju malih kućanskih poslova, poput promene slavina ili svetiljki, postavljanja polica ili zavesa ili zamene brava na vratima ili prozorima.